Business Data Scientist Leergang

We leven in het tijdperk van Big Data. Organisaties beschikken over een overvloed aan data. Data is een productiefactor geworden. Door er op de juiste wijze gebruik van te maken kan dit veel concurrentievoordeel opleveren. Business Data Scientists spelen bij het tot waarde brengen van data een sleutelrol. Zij hebben de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Die technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat niet. Het is juist de kunst om data in te zetten ter verbetering van het bedrijf en haar resultaat. Dit betekent dat data op businessrelevantie worden geïnterpreteerd en vertaald naar product- en/of dienstinnovaties die intern moeten worden verkocht. Het kunnen vinden van de aansluiting bij de business is de meerwaarde van de Business Data Scientist. Die meerwaarde maakt dat er een grote behoefte bestaat aan Business Data Scientists.

Daarom biedt de Radboud Management Academy in samenwerking met Business & Decision de leergang Business Data Scientist aan.

Algemene Informatie

Start 
8 november 2018 

Duur
De leergang heeft een duur van 5 maanden

Locatie 
Radboud Management Academie Nijmegen.

Programma 
Zes modules

Toelatingseisen 
Als deelnemer opereert op academisch denk- en werkniveau. HBO/WO-opleiding verwerft in bedrijfskunde, bedrijfseconomie of informatiekunde /informatietechnologie.

Wilt u meer informatie of de brochure downloaden? Klik dan hier.

Modules BDS Leergang

1. The Business Data Scientist

In deze module staat de context van Data Science en de (Business) Data Scientist centraal. Data is een belangrijke productiefactor voor organisaties en dient daarmee gericht georganiseerd te worden.

2. Data

Data, data-analyse en tooling staan centraal in deze module. Behandeld worden onder andere verschillende soorten data, het proces van dataverwerving en verwerking, soorten analyses, tools en toepassingen. Er wordt ingegaan op het maken van keuzes, wanneer zet je welke techniek in?

3. Business value

In deze module staat de relatie met ‘de business’ centraal. Businessmodellen spelen op verschillende manieren een rol in het werk van de business Data Scientist. Vanuit een informatiekundig perspectief wordt duidelijk hoe met behulp van modellen informatie of kennis kan worden geproduceerd: analyse. Dit wordt praktisch gedemonstreerd in de cases.

4. Tools & tactics of the business data scientist - Deel 1

De ‘gereedschapskist’, de verschillende tools en aanpakken die de Business Data Scientist toe kan passen, komt aan bod in module 4 en 5. Het realiseren van toegevoegde waarde met data staat centraal. De module kent een (eerste) deel waarbij met name wordt ingegaan op de individuele tools die de Business Data Scientist kan inzetten om waarde te creëren met geproduceerde kennis.

5. Tools & tactics of the business data scientist - Deel 2

In het tweede blok wordt er vanuit een organisatorisch perspectief gekeken naar het tot waarde brengen van data. De vraag wordt beantwoord welke inrichtingsmodellen passen bij welke organisatie (of stadium van de organisatie ontwikkeling). Groeimodellen worden behandeld maar ook condities waarmee organisaties rekening moeten houden (privacywetgeving/Europese wetgeving en bescherming van persoonsgegevens).

6. Presentatie cases

Op de laatste dag worden de eigen cases gepresenteerd en beoordeeld. Er is ruimte voor een bedrijfskundig verdiepend onderwerp en een terugblik op de voorgaande modules.

Thema-avond 24 mei

Voor meer informatie en aanmelden voor de thema-avond van 24 mei, klik dan hier!