Netherlands Alle websites

Netherlands

Data Management

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Informatie is cruciaal voor een efficiënte bedrijfsvoering. Deze informatie moet opgeslagen, verwerkt en gebruikt worden op een effectieve en verantwoorde wijze.
 

Business & Decision ziet data als een ruwe vorm van informatie. Daarom is het bij datamanagement van belang om vanuit verschillende invalshoeken naar de opslag, verwerking en gebruik van data te kijken. Datamanagement helpt uw organisatie in het soepeler laten verlopen van uw bedrijfsprocessen en het opstellen van betekenisvolle rapportages.

De Datamanagement-organisatie

Met het volwassen worden van Big Data is ook data van buiten uw organisatie van belang geworden. Deze externe data aan laten sluiten op uw interne data is vaak lastiger dan het klinkt.
 

Hierom is het van groot belang dat de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot data goed belegd worden. Zo bepaalt data-eigenaarschap bijvoorbeeld wie er verantwoordelijk is voor de datakwaliteit. Datakwaliteit houdt in dat er actief wordt gestuurd op de geschiktheid van de data voor het beoogde gebruik. Het bepalen wat de data geschikt maakt voor dat beoogde gebruik is een proces welke geborgd moet zijn binnen een datamanagement-organisatie.

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren zien wij als Business & Decision dat er, onder andere door de hype ‘Big Data’ en verscherpte wet- en regelgeving, bij veel bedrijven het besef ontstaan dat datamanagement een cruciaal element is binnen deze ontwikkelingen. Omdat datamanagement vaak is achtergebleven, is het nu voor veel organisaties zaak een inhaalslag te maken. Door de complexe en veelomvattende materie is dit echter een zeer lastige opgave.

Onze toegevoegde waarde

Projecten

Business & Decision heeft projecten uitgevoerd op verschillende vlakken van datamanagement:

  • Voor een internationale handelsbank hebben we een coaching traject gedaan met de datamanager. Tijdens dit traject ondersteunde we de datamanager met de her-implementatie van de Datamanagement-organisatie. Door het maken van een vertaling van het DAMA-DMBoK raamwerk naar een praktisch stappenplan is de datamanager in staat geweest om datamanagement meer op de kaart te zetten en een prominente plaats in te nemen in enkele grote projecten binnen de handelsbank.

  • Voor een organisatie in de medische sector zijn we een Datamanagement-strategie aan het opzetten welke moet leiden tot het implementeren van een Datamanagement Competence Center. Ook hier wordt een versimpelde versie van het DAMA-DMBoK raamwerk als basis gebruikt voor de inrichting.

  • Voor een Nederlandse toezichthouder hebben we een bijdrage geleverd bij het starten en implementeren van een Master Datamanagement traject. Hierbij hebben we de business case ontwikkeld en daarnaast het projectmanagement geleverd voor de implementatie van datamanagement. De focus lag voornamelijk op het beheren van relatiegegevens.

  • Voor een elektriciteit leverancier hebben we een datamanagement roadmap ontwikkeld, en de data footprint implementatie in projectenproces opgesteld t.b.v. data optimalisatie in projecten. Hierbij ging het om het koppelen van het projectenproces aan data governance om beter te sturen op de projecten binnen de organisatie. Daarnaast hebben we hier een 1-daagse en 3-daagse opleiding ontwikkeld met de huidige praktijk en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van datamanagement, met aansluitend hun rol en belang van hun werk/impact op het datalandschap.


 

Methoden & Technieken

De definitie van Datamanagement, volgens DAMA-DMBoK (Data Management Association-Data Management Body of Knowledge) is de ontwikkeling en uitvoering van architectuur, beleid, en procedures waardoor de data lifecycle van een organisatie onderhouden wordt. DAMA-DMBoK is een van de meest gebruikte standaarden in de markt.

Business & Decision geeft pragmatisch en concreet handen en voeten aan het DAMA-DMBoK Framework. Business & Decision biedt workshops om uw datamanagement-initiatieven van een boost te voorzien.

  • Volg ons op:
  • Facebook
  • Linked In