Netherlands Alle websites

Netherlands

Business Intelligence

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Business Intelligence (BI) is van oudsher een combinatie van processen, mensen en technologie met als doel het maken van betere en snellere beslissingen op basis van data. Het ondersteunt de realisatie van lange- en korte termijn doelstellingen door inzicht te geven in prestaties, risico’s, trends en (on)mogelijkheden. Het gaat kort gezegd over het halen van waarde uit data.

 

Het toevoegen van waarde op de korte en lange termijn is onze missie. In nauwe samenwerking met onze klanten bouwen we aan oplossingen en competenties waar de klant mee uit de voeten kan. Een Business Intelligence oplossing is pas succesvol als deze onderhoudbaar en bruikbaar is.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van data en business intelligence gaan razendsnel:

 • Data neemt een steeds centralere rol in in organisaties. De verschuiving van “traditionele” BI naar een Data-driven organisatie is inmiddels sterk zichtbaar. 
 • Daarnaast zijn er natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van Bigdata en data science (data science).

Bij Business & Decision volgen we deze ontwikkelingen uiteraard op de voet en helpen we klanten op dit gebied door een antwoord te vinden op o.a. de volgende vragen:

 • Welke architectuurkeuzes moeten gemaakt worden in een datagedreven organisatie?
 • Hoe ziet een data gedreven organisatie eruit?
 • Wat betekent al die data voor privacy en security? Welke wetgeving hoort daarbij?

Onze toegevoegde waarde

Projecten

Waarde halen uit data betekent o.a. dat de bedrijfsdoelstellingen vertaald moeten worden naar een informatie strategie. Daarnaast zal de organisatie daar zo op ingericht moeten zijn dat de doelen in de informatiestrategie gehaald kunnen worden. Business & Decision kan hier op een aantal manieren bij helpen:

 • Begeleiden bij het maken van de informatie strategie.

 • Veel organisaties worstelen nogal om het hele proces van informatievraag tot aan realisatie goed in te richten. Dit gaat van kanaliseren en prioriteren van de vraag tot een duidelijk (agile) ontwikkelproces. Business & Decision heeft ruime expertise ervaring in huis om organisaties hier in te begeleiden.

 • Binnen organisatie is steeds meer de behoefte dat gebruikers zelf rapportages maken waar van oudsher door IT wordt opgepakt. Deze behoefte aan self service heeft organisatorische consequenties. Business & Decision kan dit proces begeleiden

Methoden & Technieken

Binnen een organisatie zijn mensen nodig met de juiste competenties. Business & Decision kan deze compenties leveren door o.a. volledige projecten af te leveren (project visie). Maar ook door het geven van trainingen of de missende competenties via consultancy te leveren. De missie van Business & Decision is het toevoegen van waarde op lange termijn. Dit willen wij bereiken door in nauwe samenwerking met de klant, bijvoorbeeld in een gemengd team, de benodigde oplossing neer te zetten, waarmee de klant uit de voeten kan. We kunnen bijvoorbeeld consultants leveren met de volgende competenties:

 • Project management

 • Scrum master

 • Business analyse

 • (Solution) architectuur

 • Front end ontwikkeling

 • Back end ontwikkeling

Binnen een organisatie zullen de mensen met de juiste competenties uiteindelijk moeten werken met de juiste technologie en tools. Binnen Business & Decision hebben we expertise en ervaring met verschillende soorten tooling en technologie:

 • Frontend/rapportage/analyse tools – SAS VA, Qlikview, Tableau, Microsoft SSRS/SSAS, Power BI

 • Backend/ETL/Data manipulatie – SAS, Informatica, Microsoft

 • Dataopslag – Microsoft SQL server, Oracle, Hadoop

 • Big data & Analytics integratie

 • Volg ons op:
 • Facebook
 • Linked In