Netherlands Alle websites

Netherlands

Data Launch - Build your own data value team!

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Wat is het grootste verschil tussen een organisatie die succesvol wordt met data en één waar het niet van de grond komt? Dat komt niet door het gebruik van bepaalde tools en technieken. Evenmin maakt de toegang tot de data het grootste verschil. Nee, de belangrijkste succesfactor is het kunnen verbinden van mensen rondom business doelen die bereikt kunnen worden met behulp van data. Alleen dan kan er met Data Science en Analytics waarde voor de organisatie worden opgeleverd.

Succesvolle organisaties zijn in staat de kennis die al aanwezig is samen te voegen met nieuwe specialismen in één team. Zo zijn de stappen die gezet moeten worden om de organisatie-doelstellingen te bereiken al bekend. Ook zijn de essentiële kennis van de data en de systemen van de organisatie al beschikbaar. Wanneer je dit kunt combineren met kennis van data-analyse en voorspellende modellen, wordt het wél mogelijk om met data waarde te creëren.

 

Business & Decision helpt organisaties bij het opbouwen van deze teams. Wij hebben daarvoor een speciaal programma ontwikkeld dat bestaat uit 3 fases:

 

Fase 1 – LIFT-OFF

In een workshop worden gezamenlijk de doelstellingen geformuleerd, de business case opgezet en de roadmap beschreven. Op basis daarvan worden er profielen en rollen vastgesteld. Wie gaat meedraaien in het team? Welke interne medewerkers gaan deel uit maken van het data science team? Zijn er nog nieuwe medewerkers nodig? Op basis daarvan wordt het data value team samengesteld.

 

Fase 2 – BOOSTER

Het gehele data value team en de opdrachtgever starten met een kick-off waarin het proces, de organisatie en aanpak centraal staan. In deze sessie wordt gezamenlijk gewerkt aan de opdracht: welke vragen gaat het team met data beantwoorden? Wat is daarvoor nodig? Waarom zijn die vragen relevant? Wat is de rolverdeling? Hoe is de samenwerking met business? Daarna gaan de data scientist en –analist verder met de opleiding om de juiste tools & technologie onder de knie te krijgen.


Fase 3– TRANSITION

Gedurende 6 tot 12 maanden vindt elke 1 a 2 weken een terugkomdag plaats. In deze dagen wordt aanvullende opleiding en coaching aangeboden op het gebied van toolgebruik, statistiek, werkwijze, toepassing van modellen, formuleren van hypothesen, duiden van uitkomsten, samenwerking met business et cetera. Daarnaast vindt gedurende het hele traject regelmatig afstemming met de business stakeholders en het data value team plaats om na te gaan of de doelen worden behaald.

 

Door deze fases te doorlopen verzamelen en borgen we de kennis en expertise in uw organisatie en bouwen we samen aan een data value team dat waarde oplevert. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op: digital@businessdecision.nl

  • Volg ons op:
  • Facebook
  • Linked In