Netherlands Alle websites

Netherlands

Project solutions

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Microsoft

 

Het platform van Microsoft biedt een zeer complete oplossing voor een veelvoud van informatie vraagstukken binnen een organisatie. Business & Decision heeft een uitgebreide Microsoft delivery capability, met specialisaties op het gebied van Microsoft SharePoint, Dynamics CRM, SQL Server en het Azure platform. Business & Decision is een leider op het gebied van informatie management en informatie strategie oplossingen en binnen het Microsoft platform zijn wij gespecialiseerd in extended en customer relationships management (XRM / CRM), customer intelligence, business intelligence en data management oplossingen. Kenmerkend voor Business & Decision is dat wij starten vanuit een organisatie vraagstuk, zodat we van daar uit een goede werkende oplossing kunnen realiseren.

 

Scaled Agile Framework (SAFe)

 

Business & Decision heeft ruime ervaring in het implementeren van SAFe aan zowel de IT als de business kant van een organisatie. Business & Decision heeft een aantal ervaren scrum masters in dienst en elke medewerker wordt geschoold in een Agile way-of-work. Daarnaast kan Business & Decision het realiseren van de Agile Release Train (programma niveau) en portfolio niveau begeleiden, zodat uw IT projecten succesvol gerealiseerd worden.

Visie op projecten

Business & Decision hanteert een aantal uitgangspunten bij het bekijken en vormgeven van projecten. Deze projecten komen vaak voort uit de visie die we samen met klanten ontwikkelen op het verbeteren van hun informantievoorziening.

Gebundeld vormen deze uitgangspunten onze visie op hoe projecten succesvol kunnen worden uitgevoerd. Belangrijk hierin is de rol/positie van het informatiemodel in het requirements- en ontwerpproces en de manier waarop dit aansluit op de projectaanpak.

 

Visie

Projecten die de informatievoorziening verbeteren moeten goed aansluiten op de strategie en visie van een organisatie, veel meer dan bij reguliere systeemontwikkeling. Om te waarborgen dat de omgeving de gewenste ondersteuning biedt voor de uitvoering van de strategie is het belangrijk om dit per deelgebied, bijvoorbeeld marketing en sales, te vertalen naar de Value drivers voor de business case.

Deze vertaalslag leidt tot concrete doelen en functionele benodigdheden, welke voorwaarde zijn voor het succesvol uitvoeren van het project.

 

Requirements & Informatiemodel

In projecten wordt vaak een proces als uitgangspunt genomen op basis waarvan requirements worden bepaald. Business & Decision bekijkt projecten vanuit informatiemodellen en informatiestromen. Door het informatiemodel centraal te stellen maken wij de dialoog eenvoudiger en veranderen we de kaders van het systeem.  Noodzaak is wel dat IT en business samen het informatiemodel opstellen.

 

Solution

Door het definiëren van een project vanuit een informatiemodel, wordt het beschrijven van de scope en de deliverables van een project hanteerbaar. Het project kan immers beschreven worden vanuit de entiteiten in het (bedrijfsbrede) informatiemodel de informatiestromen, die gebouwd en gevuld gaan worden.

 

Architectuur & Project governance

De keuzes betreffende de architectuur voor een oplossing dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de standaard architectuur van een organisatie en daarnaast een sterke relatie te hebben met de visie van de organisatie op haar architectuur.

 

Data consistentie

Belangrijk uitgangspunt is dat BI niet als doelstelling heeft datakwaliteit issues op te lossen (data opschonen). De BI omgeving maakt data issues inzichtelijk aan de eindgebruiker, zodat informatie te allen tijde betrouwbaar is en foutieve business beslissingen voorkomen kunnen worden.  

 

Projectaanpak

De basis van een succesvolle projectaanpak is het helder en duidelijk benoemen van de scope. Door deze te beschrijven als aanpassingen in de informatiemodellen of stromen kan er vroegtijdig bepaald worden wat de klant nodig heeft. Zo wordt snel concreet welke componenten er ontworpen en gebouwd worden. Dit is de basis voor de projectcalculatie.

 

Voor meer informatie over onze visie op projecten en de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina

  • Volg ons op:
  • Facebook
  • Linked In