Netherlands Alle websites

Netherlands

RMa en B&D starten volgende leergang Business Data Scientist

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Business & Decision biedt in samenwerking met de Radboud Management Academy de leergang ‘Business Data Scientist’ aan.

We leven in het tijdperk van Big Data. Organisaties beschikken over een overvloed aan data. Data is een productiefactor geworden. Door er op de juiste wijze gebruik van te maken kan dit veel concurrentievoordeel opleveren. Spekkoper zijn die organisaties die daartoe beter in staat zijn dan anderen.

 

Business Data Scientists spelen bij het tot waarde brengen van data een sleutelrol. Als Data Scientist hebben zij de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren.

Die technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat niet. Het is juist de kunst om data in te zetten ter verbetering van het bedrijf en haar resultaat. Dit betekent dat data op businessrelevantie wordt geïnterpreteerd en vertaald naar product- en/of dienstinnovaties die intern moeten worden verkocht. Het kunnen vinden van de aansluiting bij de business is de meerwaarde van de Business Data Scientist. Die meerwaarde maakt dat aan Business Data Scientists een grote behoefte bestaat.

 

Daarom biedt Business & Decision in samenwerking met de Radboud Management Academy de leergang ‘Business Data Scientist’ aan.

Op 26 oktober 2017 start een nieuwe ronde van deze leergang "Business Data Scientist", gericht op professionals die werkzaam (willen) zijn met data en/of business analyse. De opleiding zal bestaan uit 5 blokken van 2 dagen, die gegeven worden tussen oktober 2017 en februari 2018. Meer informatie en de brochure van de opleiding zijn beschikbaar bij de Radboud Management Academy.

De Business Data Scientist

Een Business Data Scientist verenigt drie eigenschappen in zich. Hij of zij beschikt over het vermogen om:

 • op basis van businesskennis bedrijfsrelevante analyses te maken uit de beschikbare data. Analyses die resulteren in voor de bedrijfsvoering relevante informatie. Deze component betreft vooral het business denken, d.w.z. kennis van – de toepassing van – business modellen naast het vermogen zich snel sectorkennis eigen te maken;
 • met behulp van moderne technologie data te verzamelen, beschikbaar te maken, te analyseren en te ontsluiten. Zeker de technieken en applicaties maken op dit moment een enorme ontwikkeling door (met technieken als ook Hadoop, R etc, etc). Deze component betreft het vermogen relevante technieken te herkennen, zich eigen te maken en toe te passen;
 • de geproduceerde kennis actionable te maken door deze op de juiste wijze (naar vorm, tijd en communicatiewijze) onder de aandacht te brengen van decision makers.Deze component betreft vooral het sociaal interactieve vermogen van de Business Data Scientist.

Unieke visie

De Business Data Scientist leergang is gebaseerd op een model met drie assen:

 1. Allereerst is er de functionele as van de data science. Hoe bepaal je de informatiebehoefte (richten), hoe ontsluit en analyseer je de relevante data (verzameling en analyse), hoe verwerk je die data tot relevante voorstellen (interpretatie en verwerking) en hoe maak je die voorstellen actionable (verspreiding).
 2. Dan is er de sociaal-organisatorische as. Ieder van de functionele activiteiten gebeurt in een sociale en organisatorische context waarbij opdrachtgevers en andere stakeholders belangen hebben. Hoe ga je met die belangen om en hoe zorg je ervoor dat de voorstellen die je als Business Data Scientist maakt ook daadwerkelijk in de business ‘landen’?
 3. Tenslotte is er de instrumentele as. Om je functionele activiteiten uit te voeren en je sociaal-organisatorische doelen te bereiken heb je instrumenten nodig. Hoe betrek je al in een vroegtijdig stadium relevante partijen bij de richtactiviteit? Hoe zorg je ervoor dat de resultaten van de interpretatie en verwerking voldoende begrijpelijk en aantrekkelijk zijn voor de business. Maar ook, welke technieken bestaan er om bepaalde soorten data te ontsluiten en te analyseren?

De leergang is daarmee gebaseerd op een unieke visie op het vakgebied en leert je van daaruit te reflecteren op de positie van de Business Data Scientist in jouw organisatie. Tevens helpt de leergang bij het verwerven van praktische
competenties. Met behulp van de casus ‘Future Enterprises Ltd.’, die als een rode draad door de leergang loopt, krijg je niet alleen zicht op de rol van de drie assen in data science, maar leer je er ook praktisch mee om te gaan. In het kader van de casus werken cursisten in een team aan opdrachten. Ieder team is samengesteld uit cursisten met complementaire eigenschappen op het gebied van data sciences, zodat niet alleen wordt geleerd van de docenten, de theorie en de probleemgerichte praktijkcase maar zeker ook van elkaar.

Praktische informatie

Voor wie?
De leergang richt zich op professionals die werkzaam zijn of een loopbaan ambiëren in het werken met data en/of business analyse. We streven naar een evenwichting samengestelde groep waarin verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Toelatingseisen
Academische-/HBO-opleiding met achtergrond in bedrijfskunde, bedrijfseconomie of informatiekunde/informatie- technologie. Werkzaam op academisch denk- en werkniveau.

Data
De leergang bestaat uit 5 modules van 2 aaneengesloten dagen (inclusief overnachting). De leergang vindt plaats op de volgende data:

 • Module 1 - donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017
   
 • Module 2 - donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017
   
 • Module 3 - donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017
   
 • Module 4 - donderdag 11 en vrijdag 12 januari 2018
   
 • Module 5 - donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018

Locatie
In het centrum van het land (nog nader te bepalen).

Kosten
De kosten van de opleiding bedragen € 7.900 (vrijgesteld van BTW). Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, overnachtingen en catering.

Referenties

Sabine – Datascientist, Infrabel

“Deze opleiding biedt veel voordeel bij het actionable maken van verworven kennis uit data bij de business”

Robert – Informatiemanager, CNV

“Deze opleiding behandelt alle raakvlakken van data science. Voor mij is dit een verdieping en verbreding. Het is voor mij belangrijk om het complete plaatje te weten.”

Jasmijn – Data Scientist, Infrabel

“De leergang helpt mij om makkelijker het gesprek aan te gaan met de Business. Ook ben ik beter in staat om mijn resultaten te presenteren.”

Willem – Product Owner, ING

“Ik heb in deze opleiding veel geleerd over data, data science, toepassingen van data en het belang van een goede interactie tussen de business en de data scientist.”

 

 

 

 • Volg ons op:
 • Facebook
 • Linked In