Netherlands Alle websites

Netherlands

Self-Service Readiness

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Essentieel voor het succes van organisaties is dat de business direct en makkelijk kan werken met alle data die in en rond de organisatie beschikbaar is. De waarde hiervan wordt nog veel groter, wanneer Self-Service & Analytics niet alleen over tools en technologie gaat. Kun je de vraag beantwoorden hoe Self Service & Analytics duurzaam gaat bijdragen aan het succes van uw organisatie?

 

Onze visie is dat hiervoor vier essentiele vragen beantwoord moeten worden:

 • Hoe draagt informatie bij aan uw concurrentievoordeel?: Informatie strategie
   
 • Hoe realiseert u de implementatie van uw informatie strategie?: Roadmap
   
 • Welk samenwerkingsmodel tussen business en ICT zort voor optimale inzet van uw tool?: Self service model
   
 • Hoe kiest u de meest geschikte tool en hoe komt u tot een doeltreffende implementatie?: Tools

Informatie strategie

Organisaties hebben een visie nodig hoe Self-Service & Analytics bijdraagt aan het bereiken van hun doelstellingen. De informatie strategie behoort onderdeel te zijn van de organisatie strategie.

 

Hoe draagt B&D bij:

•  Scans, maturity models

•  Informatie Strategie en Data Management

 

Toegevoegde waarde:

Self Service & Analytics draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de gehele organisatie. Een business case voor investeringen is door een duidelijke visie op de Informatie Strategie eenvoudig te maken.

 

Roadmap

Om van visie tot Self Service & Analytics implementatie te komen moet de architectuur bepaald worden en een strategisch plan voor realisatie worden opgesteld.

 

Hoe draagt B&D bij:

•  Opstellen business case

•  Doelarchitectuur bepalen

•  Uitzetten roadmap

 

Toegevoegde waarde:

De inzet van Self Service & Analytics tools wordt in plaats van een lokale oplossing, bedrijfsbreed opgepakt.

 

Self Service Model

Behoefte aan Self Service & Analytics tools vraagt om een andere rolverdeling tussen business en ICT.

 

Hoe draagt B&D bij:

•  Uitwerken samenwerkingsmodel tussen business en ICT

•  Governance

•  Competentie Modellen

 

Toegevoegde waarde:

Door een goede inbedding in de organisatie is de toegevoegde waarde van Self Service & Analytics vele malen hoger.

 

Tools

Na aansluiting bij de Organisatie Strategie, een gedegen Roadmap en een Self Service Model kan de juiste tool inzet gekozen worden.

 

Hoe draagt B&D bij:

•  Toolselecties

•  Implementatietrajecten

•  Opleidingstrajecen

•  Expertise en consultancyToegevoegde waarde:

Door alvorens de tool te selecteren bewust te zijn van de toepassing en de bijdrage aan organisatie-doelstellingen, wordt de waarde van Self Service & Analytics voor een organisatie zo groot mogelijk gemaakt.

 • Volg ons op:
 • Facebook
 • Linked In