Netherlands Alle websites

Netherlands

Visie op BI projecten

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Business & Decision hanteert een aantal uitgangspunten bij het bekijken en vormgeven van Business Intelligence (BI) projecten.  Gebundeld vormen deze uitgangspunten onze visie op hoe BI projecten succesvol kunnen worden uitgevoerd. Een aantal activiteiten dient specifiek voor BI projecten ondernomen te worden. Belangrijk hierin is de rol/positie van het informatiemodel in het requirements- en ontwerpproces en de manier waarop dit aansluit op de projectaanpak.

 

Visie

Business Intelligence projecten moeten goed aansluiten op de strategie en visie van een organisatie, veel meer dan bij reguliere systeemontwikkeling. Om te waarborgen dat de BI omgeving de gewenste ondersteuning biedt voor de uitvoering van de strategie is het belangrijk om dit per deelgebied, bijvoorbeeld marketing en sales, te vertalen naar de Value drivers voor de business case.

Onze ervaring is dat heldere calculaties en/of heldere doelen, welke men moet bereiken met de applicatie, voorwaarde zijn voor het succesvol uitvoeren van een BI project.

 

Requirements & Informatiemodel

In projecten wordt vaak een proces als uitgangspunt genomen op basis waarvan requirements worden bepaald. Business & Decision bekijkt BI projecten vanuit informatiemodellen, in plaats van vanuit processen. Indien requirements voor BI projecten beschreven worden in termen van een informatiemodel wordt de dialoog eenvoudiger. Noodzaak is wel dat IT en business samen het informatiemodel opstellen.

 

Solution

Door het definiëren van een project vanuit een informatiemodel, wordt het beschrijven van de scope en de deliverables van een BI project veel beter hanteerbaar. Het project kan immers beschreven worden vanuit de entiteiten in het (bedrijfsbrede) informatiemodel, die gebouwd en gevuld gaan worden.

 

Architectuur & Project governance

De keuzes betreffende de architectuur voor een BI oplossing dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de standaard architectuur van een organisatie en daarnaast een sterke relatie te hebben met de visie van de organisatie op BI.

 

Data consistentie

Belangrijk uitgangspunt is dat BI niet als doelstelling heeft datakwaliteit issues op te lossen (data opschonen). De BI omgeving maakt data issues inzichtelijk aan de eindgebruiker, zodat informatie te allen tijde betrouwbaar is en foutieve business beslissingen voorkomen kunnen worden.  

 

Projectaanpak

Onze ervaring is dat de basis van een succesvolle projectaanpak in het helder benoemen van de scope ligt. Door deze te beschrijven als aanpassingen in de informatiemodellen kan er vroegtijdig bepaald worden wat er ontwikkeld moet worden. Zo wordt snel concreet welke componenten er ontworpen en gebouwd worden. Dit is de basis voor de projectcalculatie.

 

Voor meer informatie over onze visie op BI projecten en de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina

  • Volg ons op:
  • Facebook
  • Linked In