Netherlands Alle websites

Netherlands

Informatie Strategie Scan

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Business & Decision ziet het belang in van informatie voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Daarbij hebben wij ervaring met hoe je van data, informatie kunt maken en welke stappen daartoe moeten worden gezet. Business & Decision heeft de Informatie Strategie Scan ontwikkeld om organisaties inzicht te geven in de kwaliteit van de huidige informatievoorziening. Daarbij wil Business & Decision organisaties de mogelijkheid bieden om op basis hiervan verder te groeien en zich te ontwikkelen tot intelligentere organisaties. Intelligente organisaties zijn in staat om informatie in het hart van hun business te plaatsen met als doel het bereiken van duurzaam concurrentievoordeel. Business Intelligence en Analytics worden ingezet om de bedrijfsstrategie te realiseren.

 

Aanpak

Met behulp van een door Business & Decision ontwikkelde diagnose methode worden bij sleutelpersonen interviews en enquêtes afgenomen. Op basis hiervan worden de knelpunten en lacunes tussen de huidige en de gewenste situatie snel, scherp en helder inzichtelijk gemaakt. Dit wordt onderbouwd door kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de resultaten uit de interviews en enquêtes. Tot slot worden de belangrijkste beleidsthema’s geformuleerd.

 

Inhoud

Aan de hand van een BI scan vragenlijst en diepte interviews met zowel de business als IT worden de volgende punten inzichtelijk gemaakt:

  • Informatiestrategie en beleid
    
  • Informatiebehoefte
    
  • IT-toepassingen
    
  • Eigenaarschap en cultuur

 

Gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek worden de belangrijkste beleidsthema’s geformuleerd op basis waarvan de koers voor de toekomst kan worden bepaald. Daarnaast wordt een eerste opzet voor de business case gemaakt, waarbij de kwalitatieve en kwantitatieve baten worden uiteengezet. De Informatie Strategie Scan geeft inzicht in de kwaliteit van de huidige informatievoorziening en levert een basis voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

 
Inzicht in de informatievoorziening en verbetering hiervan biedt uw organisatie op de lange termijn:

  • Integraal en betrouwbaar inzicht in (bedrijfs)prestaties
    
  • Eenduidig en up-to-date kennis van o.a. uw klanten, leveranciers en producten
    
  • Kostenefficiëntie BI/informatiemanagement
    
  • Flexibele respons op wijzigende informatiebehoefte en marktontwikkelingen
    
  • Efficiënte besluitvorming op basis van informatie

Investering

De Informatie Strategie Scan wordt in ongeveer 6 weken uitgevoerd. Hierna is inzichtelijk waar de organisatie staat, waar de ontwikkelmogelijkheden en kansen liggen en welke stappen kunnen worden genomen om dit te bereiken. Business & Decision biedt uw organisatie de Informatie Strategie Scan aan voor een vaste prijs. Business & Decision werkt resultaatgericht. We verbinden daarom onze prijs aan het garanderen van een resultaat. Desgewenst kan op basis van de Informatie Strategie Scan een vervolg plan worden opgesteld.

 

Voor meer informatie over de Informatie Strategie Scan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

 • Volg ons op:
 • Facebook
 • Linked In