Netherlands Alle websites

Netherlands

Over Ons

!!tool_print!! !!tool_pdf!!!!tool_partage!!
!!tool_email!!

Visie

Business  & Decision streeft naar het bieden van hoogwaardig, duurzaam en innovatief advies en oplossingen op het gebied van informatiemanagement. De klantfocus van Business & Decision zorgt voor heldere, scherpe en inzichtelijke analyses met een duidelijk verandertraject.

Door een cultuur van diverse kennisontwikkeling, innovatie en onafhankelijkheid te waarborgen zijn wij in staat duurzaam waarde toe te voegen aan organisaties met uitdagingen op het vlak van informatiemanagement.

Missie

Business  & Decision is een onafhankelijk strategisch consultancy bureau met specialistische kennis op het gebied van Business Intelligence, Enterprise Information Management en Case Management.

Ons doel is om organisaties zelfstandig te helpen om te gaan met hun uitdagingen op het gebied van informatie management. Dit kan een strategische informatiescan inhouden maar ook een volledig traject van analyse tot en met de implementatie van een informatiestrategie. Door middel van onze kennis, transparantie en flexibele werkwijze helpen wij uw organisatie efficiënter en slimmer omgaan met zowel actuele als toekomstige uitdagingen.

B&D legt de focus op:

  • Het bieden van hoogwaardige dienstverlening met duurzame oplossingen voor klanten welke waarde toevoegen aan de core business van de organisatie;
  • Het nastreven van continue ontwikkeling van kennis en competenties van haar werknemers om zo tot de beste oplossingen te komen;
  • Het centraal stellen van de klant en het actief betrekken van de organisatie in het verandertraject;
  • Het zijn van een goede werkgever voor onze medewerkers.

Cultuur

Bij Business & Decision hechten wij veel waarde aan de bedrijfscultuur. Mensen moeten zich prettig voelen op het werk, daarom zien wij het belang in van een goede werksfeer binnen de organisatie. De cultuur binnen Business & Decision is open en informeel, bescheiden en familiair. De nadruk bij ons ligt op zelfontwikkeling, ondernemen, teamplay en delen.

 

De drie kernwaarden kunnen zo worden samengevat:

  • Open en informeel: Wij vinden het belangrijk dat onze consultants vrij en open met elkaar omgaan om zo elkaar te stimuleren met nieuwe ideeën en opvattingen. Zo prikkelen wij het ondernemende karakter van onze consultants verder.
  • Bescheidenheid: Ongeacht de opgedane ervaring is er altijd iets te leren. Bij Business & Decision vinden we dat goed luisteren en een open geest belangrijk zijn voor vooruitgang en zelfontwikkeling. Om een open geest te behouden is bescheidenheid noodzakelijk.
  • Familiair: Bij Business  & Decision eten we op het kantoor gezamenlijk en delen we onze ervaringen met elkaar. Het kantoor is een warm nest waaruit we opereren.

Onze medewerkers

Leer meer over onze werknemers en hun ervaringen over het werken bij Business  & Decision.

Thomas Vermont:

Waarom B&D?

In Oktober 2014 ben ik begonnen bij Business  &  Decision als Junior Consultant. Na mijn afstuderen aan de VU en een buitenlands avontuur in Azië ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan bij B&D. Een oud-studiegenoot wees mij op een carrière bij Business & Decision. De nadruk op zelfstandigheid, het afwisselende werk en het continue leertraject spraken mij zeer aan. In de IT-wereld volgen ontwikkelingen elkaar snel op en dat maakt elke dag een nieuwe uitdaging.

Leren

In een korte tijd heb ik mij bekwaamd in het technische aspect, niet alleen door het volgen van cursussen maar vooral door het verkrijgen van tips en advies van collega’s. In de IT wereld gaan de ontwikkelingen razendsnel en het verkrijgen van inzicht is door deze gecombineerde aanpak van essentieel belang om snelle en goede oplossingen te bedenken voor klanten. Je hebt ook zelf de mogelijkheid om te bepalen in welk facet van het vak je wilt ontwikkelen, aan de hand van jouw wensen en ontwikkelingen in de markt wordt er zo een plan opgesteld om persoonlijke competenties te vergroten.

Cultuur

Het leuke van B&D is de snelle en vriendschappelijke omgang met de andere collega’s. Aan de lunchtafel wordt er snel geschakeld tussen werkgerelateerde onderwerpen en persoonlijke zaken. De werksfeer op het kantoor is gezellig maar professioneel en bevordert de teamspirit.  Een ander fijn punt is het feit dat de lijnen heel kort, je kunt zo bij elkaar binnen lopen voor een vraag of advies.

  • Volg ons op:
  • Facebook
  • Linked In